Potřebujete pomoci v trestním řízení?

My se specializujeme na trestní právo daňové a hospodářskou trestnou činnost.

V případě zkrácení daně (§ 240 TZ) se o trestný čin nejedná pokud daňové přiznání bylo podáno, daň v něm byla deklarována ve správné výši avšak nebyla uhrazena. Takové jednání bude sankcionováno dle zákona o správě daní, ale není trestné. Jinými slovy není trestné daně neplatit, ale lhát o nich.

Jedinou výjimkou je neodvedení daně za jiného podle § 241 trestního zákoníku. Týká se zejména sražené daně u zaměstnanců, pojistného a obdobných plateb.

K zániku trestní odpovědnosti může dojít účinnou lítostí. Důležitý je zde prvek dobrovolnosti – pokud se pachatel snaží o nápravu situace až pod hrozbou potrestání nejedná se o účinnou lítost a nemůže dojít k zániku trestní odpovědnosti. Tato obecná pravidla se uplatí pro trestný čin zkrácení daně a poplatku podle §240 trestního zákoníku.

Účinná lítost podle §242 se vztahuje na trestný čin neodvedení daně a pojistného na sociálním zabezpečení podle §241. Zániku trestní odpovědnosti lze dosáhnout splněním povinnosti dříve než započne vyhlašování rozsudku. V tomto speciálním případě není kladen požadavek dobrovolnosti, ale zájem státu na odvedení peněz do rozpočtu.