§52
Druhy trestů

(1) Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty

 • a) odnětí svobody,
 • b) domácí vězení,
 • c) obecně prospěšné práce,
 • d) propadnutí majetku,
 • e) peněžitý trest,
 • f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
 • g) zákaz činnosti,
 • h) zákaz pobytu,
 • i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 • j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání,
 • k) ztrátu vojenské hodnosti,
 • l) vyhoštění.

(2) Trestem odnětí svobody se rozumí, nestanoví-li trestní zákon jinak,

 • a) nepodmíněný trest odnětí svobody,
 • b) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody,
 • c) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem.

(3) Zvláštním typem trestu odnětí svobody je výjimečný trest (§ 54).