§50
Povinnosti pachatele

Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen

  • a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví, a plnit probační plán dohledu,
  • b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační úředník stanoví,
  • c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem,
  • d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.