§36
Druhy trestních sankcí

Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.