§275
Porušení povinnosti při hrozivé tísni

Kdo zmaří nebo ztíží odvrácení nebo zmírnění hrozivé tísně, která přímo postihuje větší skupinu osob, tím, že bez závažného důvodu

  • a) odepře pomoc, která je mu podle zákona uložena nebo k níž se zavázal, nebo
  • b) zmaří poskytnutí takové pomoci jinou osobou,
  • bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.