§25
Věk

Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.