§199
Týrání osoby žijící ve společném obydlí

(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
  • b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
  • c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo
  • d) páchá-li takový čin po delší dobu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

  • a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
  • b) smrt.