§181
Poškození cizích práv

(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

  • a) uvede někoho v omyl, nebo
  • b) využije něčího omylu,
  • bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

  • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,
  • b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  • c) vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu, nebo
  • b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.