§176
Omezování svobody vyznání

(1) Kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy

  • a) nutí jiného k účasti na náboženském úkonu,
  • b) zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti, nebo
  • c) jinému v užívání svobody vyznání jinak brání,
  • bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  • a) na nejméně třech osobách, nebo
  • b) se zbraní.