§164
Neoprávněné odebrání tkání a orgánů

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem pro sebe nebo pro jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z těla živého člověka, anebo s takovou tkání, buňkou nebo orgánem jinak nakládá.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti,
 • b) spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,
 • c) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti,
 • d) spáchá-li takový čin na nejméně dvou osobách,
 • e) spáchá-li takový čin opětovně,
 • f) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
 • g) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
 • h) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti mladším patnácti let,
 • b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
 • c) způsobí-li takovým činem smrt, nebo
 • d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

(5) Příprava je trestná.