§154
Společné ustanovení

Vláda nařízením stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci.