Trestní zákoník je základním předpisem trestního práva hmotného. Stanoví, které chování je trestné, a jak za něj bude pachatel potrestán. Zločin a trest. Trestní řád pak upravuje postup soudu a dalších orgánů činných v trestním řízení - tedy policie a státního zastupitelství.

My se specializujeme na trestnou činnost hospodářskou, zejména na trestní právo daňové. Věříme, že celé znění trestního zákoníku vám bude k užitku, bez ohledu na to, jste-li účastníky konkrétního trestního řízení či nikoliv.


Trestní zákoník